Google+ Badge

pondelok, 7. septembra 2015

Pohoda, klídek, tabáček
polevím z vysokých otáček
volané číslo je opojené a bude odpojené...


PS: Slasť uspáva a bolesť robí našinca
bdelým!