Google+ Badge

piatok, 30. októbra 2015Adoptívne synovstvo

Mama a otec sú najviac, 
ale keď nie sú, 
strieda prvú matku druhá, tretia...
Čo bude s dieťaťom, čo bude s jeho srdcom a životom ?
Až v tomto roku môjho života poznám odpoveď.
Najviac je pre to dieťa prítomnosť bezpodmienečnej lásky.
  Ctím materstvo.
Ale také, ak materské srdce robí cestu s dieťaťom, 
sprevádza ho a zostupuje aj tam, kde ani lekár nezostúpi.
Materské srdce dokáže zostať s dieťaťom v tme,
v pasci porušenosti, choroby.
Sprostredkovať ho znovu životu.
Životu po živote.
Po jeho živote, 
v ktorom je zaznamenané raz a navždy, či bolo chcené, 
či sa o jeho život pokúšali, čo vtedy požívali, aké látky,
čím pre nich bolo, čím je pre nás...
Vložiť ho do Srdca, kde je bezpodmienečne milované, 
keď milovať ho tak bolí.
Veriť, že život má zmysel, keď robí pre chorobu nezmysly.
Keď počuje od odborníkov, že nikdy už nebude schopný...
Nechať Jeho doplniť čo mu chýba.
Aby bol celistvý.
Aj keď porušený, ale celistvý.

Jeho syn.
On má vieru, nádej a lásku pre neho.
A matka ju má od Neho.
Komunio.
Adoptívne synovstvo.


Nerátať matky, len láska sa ráta.,,Poznal som ťa prv, než som ťa utvoril v matkinom lone... ,,
Jeremiáš 1,4

,, ... I keby ona zabudla, ja na teba nezabudnem. 
Hľa, do dlaní som si ťa vryl... ,, 
Izaiáš 49,  15.16 
piatok, 2. októbra 2015