Google+ Badge

pondelok, 10. apríla 2017


Veľký týždeň


Veľkonočné posolstvo 
(charizma Vincentínov-Lazaristov- služiť najnúdznejším a beznádejným má 400 výročie)

Znesieme každé zlo, každý hriech, každé poníženie, každú nespravodlivosť, každé jarmo, každú porážku, každú námahu, ak si budeme opakovať: 
" Uverili sme v Lásku. Skrze toto všetko, Pane, odvážili sme sa uveriť v Lásku. Kristus nám odpovedá, tak ako aj svojim apoštolom každodenne pripomínal, majte dôveru ja som premohol svet, premohol som všetko toto zlo. Toto utrpenie, tento kríž, táto láska na kríži to som ja. 
Nebojte sa. V Kristovi, s Kristom sa utrpenie stalo prostriedkom zjednotenia." 

streda, 5. apríla 2017

Apoštolát zmarenéhoVčera u pani ombudsmanky večer pokoj v duši.

Skoro rok bolo všetko akoby zmarené.
Neotrasiteľná ústavná štruktúra 
(ja roztrasená ,,neempatická,, kreatúra).
Nič nové, len môj čierny chlebík, ktorý požívam 
(osamote, v inakosti, pospiatky). 
Stratila som dôveru, nielen na blogu.
Znaky nepožehnania (právom ľud opúšťa).
Môj čierny chlebík.
Ležala som síce v prachu, ale v skutočnosti to bolo úplne inak
(bola som menej, ako zrnko prachu).
Môj (donebavolajúci) čierny chlebík.
Menejakozrnkoprachu je znakom pre Boha 
(neprechádzať bez zastavenia).
Pozvanie, aby vstúpil 
(,,Prídeme k tebe Traja a budeme u teba prebývať,,).
Teraz viem na koho myslí, viem po kom žízni ...


nedeľa, 2. apríla 2017

Na jar to vypuklo
 prípravy a práce na dome, na záhrade, 
na výmene kolenného kĺbu muža...